Kancelaria Notarialna
Notariusz Beata Rozdolska

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Beata

Rozdolska

ul. Sokolnicza 5/9
53-676

Wrocław

www:
notariusz-wroc.pl
Godziny pracy:
 • pn. - pt.: 9:00 - 16:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z przepisem art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 1991 r., Nr 22, poz. 91 z późn. zm.), notariusz dokonuje następujące czynności:

 • sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w tym:
  • umowa sprzedaży i przedwstępna umowa sprzedaży,
  • umowa darowizny,
  • umowa zamiany,
  • umowa dożywocia,
  • umowa zniesienia współwłasności i umowa o dział spadku,
  • umowa deweloperska i umowa przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej,
  • umowa majątkowa małżeńska, w tym intercyza i rozdzielność majątkowa,
  • umowa o podział majątku wspólnego,
  • umowa spółki, w tym umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i umowa spółki komandytowej, statut spółki akcyjnej,
  • ustanowienie służebności,
  • ustanowienie hipoteki,
  • pełnomocnictwo,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w tym związane z najmem okazjonalnym,
  • testament,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • spisuje protokoły (np. zgromadzeń spółek prawa handlowego, zebrań wspólnot mieszkaniowych, posiedzeń różnych organów),
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticeDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.