Kancelaria Notarialna
Notariusz Beata Rozdolska

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Beata

Rozdolska

ul. Sokolnicza 5/9
53-676

Wrocław

www:
notariusz-wroc.pl
Godziny pracy:
  • pn. - pt.: 9:00 - 16:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem.

OPŁATY i PŁATNOŚCI

Wysokość wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.). W w/w rozporządzeniu podane są maksymalne stawki wynagrodzenia notariusza. Za każdym razem jego wysokość ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona od rodzaju i stopnia skomplikowania czynności prawnej oraz czasu potrzebnego na jej przygotowanie.

W celu wyliczenia całkowitych kosztów indywidualnej czynności notarialnej należy kontaktować się z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnej jest bezpłatne.

Oprócz wynagrodzenia notariusza (powiększonego o podatek od towarów i usług – VAT 23%) notariusz pobiera następujące opłaty:
- za wypisy aktów notarialnych
wypisy to kopie podpisanego przez Państwa oryginału aktu notarialnego, a ich liczba jest zależna od dokonywanej czynności; koszty wypisu jest uzależniony od liczby stron, a jego maksymalna wysokość została uregulowana w w/w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i nie może przekraczać 6 zł + VAT za 1 stronę,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatek od spadków i darowizn (SD)
w tym przypadku notariusz jest płatnikiem tych podatków, które jest zobowiązany pobrać od Państwa i odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego do 7ego dnia następującego po miesiącu, w którym dokonywana jest czynność notarialna; wysokość podatku zależy od charakteru dokonywanej czynności, przy części z nich podatek nie występuje,
- opłaty sądowe
są to opłaty pobierane, za pośrednictwem notariusza, przez sąd wieczystoksięgowy w związku z wpisami dokonywanymi w księgach wieczystych; kwota zależna jest od rodzaju dokonywanych wpisów oraz liczby ksiąg wieczystych.

Przyjmujemy płatności:
- gotówką,
- przelewem,
- kartami Visa, MasterCard, Maestro
w przypadku konieczności uiszczenia podatków PCC i SD płatność następuje na miejscu, gotówką w kasie kancelarii lub przelewem, na podane wyżej konto (z zastrzeżeniem, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie przed dokonaniem czynności).

  • Numer rachunku bieżącego (wynagrodzenie notariusza, podatki, opłaty sądowe): 62 1090 2516 0000 0001 0500 0052 (Santander Bank Polska SA)
  • Numer rachunku depozytowego: 05 1090 2516 0000 0001 1185 6844 (Santander Bank Polska SA)

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticeDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.